Team

Anneke Leeuwestein

 

Anneke is getrouwd met Leo en samen hebben ze vijf kinderen.  Na vier jaar huwelijk kwam zij  radicaal tot bekering. Hierdoor veranderde haar leven totaal.  Ze leerde door vreugdevolle, maar ook in moeilijke omstandigheden wie God voor haar is. Een liefdevolle Vader, een Vriend en een Leidsman. Ze leerde haar identiteit in Christus  Jezus kennen, maar ook wie haar geestelijke vijand is. Anneke is bewogen met mensen die de gebrokenheid van deze wereld in hun hart en leven ervaren. Het is haar passie om mensen te helpen hun pijn en verlorenheid bij Jezus te brengen, zodat Hij hen kan genezen en herstellen.  Haar verlangen is dat Gods glorie op een krachtige wijze gezien en ervaren gaat worden, waardoor mensen tot bekering, bevrijding en herstel komen.

 

 

 

 

profielfoto-willy-de-vries

Willy de Vries

 

Willy heeft samen met haar man Bert, die nu bij Jezus is, de gemeente mogen stichten in 1994. Ze hebben toen de gemeente Sjechina (Hebreeuws voor de aanwezigheid van God) genoemd, omdat er altijd een diep verlangen was, en nog is, om de aanwezigheid van God en de leiding van de Heilige Geest te ervaren in de samenkomsten. De naam Beth Refajah is later, na een profetisch woord, aan de gemeente toegevoegd. Beth Refajah betekent: Huis waar God geneest. En dat is ook waar Willy heel erg naar verlangt en ook gelooft dat die tijd gaat komen. Mensen die naar geest, ziel en lichaam genezing vinden. Willy gelooft ook dat God nog een grote opwekking zal gaan geven in de Alblasserwaard. Daar bidt zij al vele jaren voor, zodat nog velen tot bekering zullen komen. Verder is Willy deel van het leidersteam in de gemeente en spreekt zij regelmatig in de gemeente op zondag.

 

Leo Leeuwestein

 

Leo is opgegroeid zonder christelijke achtergrond en op 29-jarige leeftijd met God in aanraking gekomen door de radicale bekering van zijn vrouw Anneke. Daarna volgde een periode waarbij God in zijn leven wonderen heeft gedaan en hij veel heeft gezien van én geleerd over Gods grootheid en liefde. Na een leven van verschillende Christelijke geloofsrichtingen, waarin Gods liefde centraal stond, is hij, samen met Anneke, terecht gekomen bij Beth Refajah.  Leo gelooft dat kwetsbaarheid een belangrijke sleutel is, die mensen bij elkaar brengt in de verbindende liefde van God. Hij is bewogen en helpt mensen graag bij het zoeken naar echtheid en volledige vrijheid op hun persoonlijke weg  met God.

profielfoto-eveline-aan-de-wiel

Eveline aan de Wiel

 

Eveline is als tweede dochter in een rij van vijf meiden opgegroeid. Op 12-jarige leeftijd heeft ze een intense ervaring met God gehad en vanaf dat moment is God aanbidden door middel van zang en muziek een grote passie. In de gemeente geeft ze leiding aan het muziekteam. Haar verlangen is dat mensen tot geloof en herstel komen door de aanwezigheid van God in de lofprijs en aanbidding en door het spreken van Gods woord. Ze is getrouwd met Peter en samen hebben ze één zoon; Jaïr.

Copyright © 2016 Beth Refajah. Alle rechten voorbehouden

Copyright © 2016 Beth Refajah. Alle rechten voorbehouden

Peter aan de Wiel

 

Peter is opgegroeid in Hardinxveld-Giessendam in een een-ouder-gezin en vanaf jonge leeftijd maakte ook de kerk deel uit van zijn leven. Hij heeft geen knetterend bekeringsverhaal, geen diep-duistere periode doorgemaakt, voordat hij ‘geroepen’ werd. Misschien wat saai, maar het is niet anders. Naast het echtgenoot en vader zijn –met heel veel plezier- heeft hij het voorrecht om vanaf 2014 voorganger te zijn van Beth Refajah. Geen lang gekoesterde droom die in vervulling is gegaan, maar een deel van zijn bestemming waar hij, na gebed en in vertrouwen en afhankelijkheid van Gods hulp, in gestapt is. Hij is ervan overtuigd dat humor het leven beter verteerbaar maakt. Hij is serieus waar het moet en gebruik humor waar het kan. Hij wordt het meest enthousiast van mensen die vertellen hoe God ze herstelt, geneest, bevrijdt en leidt in en naar hun bestemming.

profielfoto-peter-aan-de-wiel
profielfoto-Leo-Leeuwestein
profielfoto-Anneke-Leeuwestein

Copyright © 2016 Beth Refajah.

Alle rechten voorbehouden