Wij zijn een kerk met een open deur; een hartelijk welkom voor mensen. Op onze website kan je een indruk krijgen van wie we zijn en wat we doen, maar om ons echt te leren kennen nodigen we je van harte uit in een van onze diensten.

Welkom bij Beth Refajah!

FAMILIE

 

God stelt zichzelf aan Mozes voor als de God van Abraham, Isaak en Jacob; een God van de generaties. Een goede familierelatie biedt toekomst, zorg, hoop en bescherming en de mogelijkheid om (op) te groeien. Bij ons is er plaats en ruimte voor alle leeftijden.

ONDERWIJS

 

Jezus is gestorven voor onze zonden, begraven en opgestaan uit de dood op de derde dag. Een boodschap van hoop, genade en leven. Dat is de basis van ons onderwijs. Op deze Bijbelse basis willen we ons onderwijs ook praktisch en toepasbaar voor het dagelijks leven maken.

kind houdt hand vader vast
bijbel open

AANBIDDING

 

De Bijbel roept ons veelvuldig op om een nieuw lied te zingen. Aanbidding door middel van eigentijdse muziek. Zoals Paulus en Silas in de gevangenis ondervonden wat de kracht van aanbidding is, zo is het ook ons doel om de bijzondere kracht van God aan het werk te zien door onze aanbidding.

open handen

Bekeert u en laat u dopen (onderdompelen) in water tot vergeving van uw zonden en u zult de gave van (doop in) de Heilige Geest ontvangen.

 

God heeft aan de gemeente gaven gegeven (Rom.12­); de gaven van de Heilige Geest (1 Kor.12). Jezus gaf de vijfvoudige bediening (Efeze 4) om de heiligen toe te rus­ten tot dienstbetoon en tot opbouw van de gemeente; de bruid van Christus.­ 

 

Jezus komt terug om Zijn gemeente op te halen (1 Thess. 4: 13-18) en met al Zijn heiligen terug te komen in Jeruzalem om 1000 jaar te regeren en dan komt het oordeel. Dan geeft Hij alles over aan de Vader. Ook met Israël trekt God Zijn plan. Hij vergeet het verbond met Zijn volk niet. Wij verwachten, naar Zijn belofte, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. (2 Petrus 3:13).

Wat geloven wij?

 

Wij geloven dat God de Schepper is van hemel en aarde en dat Hij de mens geschapen heeft met een vrije wil, naar Zijn beeld en gelijkenis.
 
De mens liet zich verleiden door de duivel en is door ongehoorzaamheid gevallen in zonde (wetteloosheid), waardoor zonden, ziekte, moeite, verdriet en dood in de wereld gekomen zijn. Maar God heeft alle mensen zo lief dat Hij Zijn eniggeboren Zoon, Jezus Christus, gegeven heeft als Verlosser, opdat een ieder die in Hem gelooft, door wedergeboorte, berouw en bekering van zonden, niet verloren ga (hel), maar eeuwig leven heeft (hemel).
 

Jezus is gekomen om de mens te verlossen, te genezen van ziekten en te bevrijden van demonen. Jezus bracht verzoe­ning tussen God en mens door aan het kruis te sterven en daarna op te staan uit de dood.

Visie

Ons verhaal

  

Het verhaal van de gemeente begint in 1994. Niet zozeer met het verlangen om een gemeente te starten, maar met een steeds groter wordende groep mensen in een huiskamer, die daar uiteindelijk niet meer in pasten. In eerste instantie zijn op zondagavond samenkomsten belegd, omdat we geen ‘echte’ kerk wilde zijn. Later is op profetische instructie het tijdstip naar de zondagochtend verplaatst.

 

Het verlangen van de gemeente is, naast het uitvoeren van de opdracht van Jezus om uit te gaan en alle volken tot Zijn discipelen te maken, de aanwezigheid van God te ervaren op een intense en merkbare manier. Niet alleen in de samenkomsten, maar ook in ons dagelijks leven. In onze omgeving is dit voor het laatst gebeurd rond 1752, ten tijde van de Nijkerkse beroeringen. De synode heeft destijds een verbod uitgevaardigd op de uitingen om hier een einde aan te maken.

Wie zijn wij?

Team

Even voorstellen

 

De verantwoordelijkheid voor de dagelijkse en herderlijke taken wordt gedragen door de oudstenraad, bestaande uit de voorganger en oudsten. Ze dragen er onder andere zorg voor dat de gemeenteleden gezond, geestelijk onderwijs ontvangen en dat de gemeente een bijbelgetrouwe koers volgt.

Activiteiten

profielfoto-Eveline-aan-de-Wiel
profielfoto-Peter-aan-de-Wiel

Anneke Leeuwestein

Willy de Vries

Eveline aan de Wiel

voorganger

Leo Leeuwestein

Peter aan de Wiel

voorganger

Contact

Met de auto
Rijksweg A15 afslag 26 Hardinxveld-Giessendam / Giessenburg nemen. Komend vanaf Gorinchem onder aan de afslag linksaf en komend vanaf Rotterdam / Dordrecht onder aan de afslag rechtsaf, richting de Rivierdijk. Bovenaan linksaf en voorbij werf de Merwede links de Sluisweg af. Onder het viaduct door en dan direct rechtsaf VOOR het huizenblok naar de parkeerplaats.

Giften

De Bijbel vertelt ons in de tweede brief aan de gemeente in Korinthe dat waar de Geest van de Heer is, daar vrijheid is. En dat waar de Geest en de vrijheid zijn, wij zullen veranderen en gaan lijken op Jezus. (2 Kor. 3:17-18). Wij verlangen niet naar een exacte herhaling van de geschiedenis van de beroeringen, maar wel naar de gevolgen hiervan. De gevolgen waren oprechte bekeringen, persoonlijke gebeden en uitingen van de Geest.

 

Jezus is, na zijn doop door Johannes, door Zijn Vader gezalfd met de Heilige Geest en met kracht. Daarna trok Hij als weldoener door het land en genas iedereen die in de macht van de duivel was, want God stond Hem bij. (Hand. 10:38). Als wij Jezus navolgers willen zijn, hebben wij diezelfde Heilige Geest en kracht nodig! Waar de Geest is, daar is vrijheid!

De inkomsten van Beth Refajah bestaan uit giften, schenkingen, vrijwillige bijdragen en collecten.
Beth Refajah is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), 

waardoor u uw giften fiscaal voordelig kan geven.

 

 

Wanneer u een gift overmaakt met een speciale bestemming,

dit graag erbij vermelden.

 

 
Rabobank:

Kerkgenootschap Beth Refajah

NL71 RABO 0395039134

BIC RABONL2U

Heeft u een vraag of wilt u gewoon kennis maken? 

Laat een berichtje achter en we nemen zo gauw mogelijk contact met u op.

Bezoekadres:

EMS gebouw (Muziekvereniging)
Sluisweg 67e
3371 ES Hardinxveld-Giessendam

Postadres:

Kerkgenootschap Beth Refajah
p/a Kon. Julianastraat 42
3372 EC Hardinxveld-Giessendam

06 4473 4773
info@bethrefajah.nl

Verstuur

Naam:

Dit veld is verplicht

Bedankt voor uw bericht!

Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Emailadres:

Dit veld is verplicht

Bericht:

Dit veld is verplicht

Wij hebben elke zondag om 10:00 dienst.

U bent van harte welkom!

AANBIDDING

 

 

 

 

 

De Bijbel roept ons veelvuldig op om een nieuw lied te zingen. Aanbidding door middel van eigentijdse muziek. Zoals Paulus en Silas in de gevangenis ondervonden wat de kracht van aanbidding is, zo is het ook ons doel om de bijzondere kracht van God aan de het werk te zien door onze aanbidding.

ONDERWIJS

 

 

 

 

 

Jezus is gestorven voor onze zonden, begraven en opgestaan uit de dood op de derde dag. Een boodschap van hoop, genade en leven. Dat is de basis van ons onderwijs. Op deze Bijbelse basis willen we ons onderwijs ook praktisch en toepasbaar voor het dagelijks leven maken.

FAMILIE

 

 

 

 

 

God stelt zichzelf aan Mozes voor als de God van Abraham, Isaak en Jacob; een God van de generaties. Een goede familierelatie biedt toekomst, zorg, hoop en bescherming en de mogelijkheid om (op) te groeien. Bij ons is er plaats en ruimte voor alle leeftijden.

AANBIDDING 

 

De Bijbel roept ons veelvuldig op om een nieuw lied te zingen. Aanbidding door middel van eigentijdse muziek. Zoals Paulus en Silas in de gevangenis ondervonden wat de kracht van aanbidding is, zo is het ook ons doel om de bijzondere kracht van God aan de het werk te zien door onze aanbidding.

ONDERWIJS 

 

Jezus is gestorven voor onze zonden, begraven en opgestaan uit de dood op de derde dag. Een boodschap van hoop, genade en leven. Dat is de basis van ons onderwijs. Op deze Bijbelse basis willen we ons onderwijs ook praktisch en toepasbaar voor het dagelijks leven maken.

FAMILIE 

 

God stelt zichzelf aan Mozes voor als de God van Abraham, Isaak en Jacob; een God van de generaties. Een goede familierelatie biedt toekomst, zorg, hoop en bescherming en de mogelijkheid om (op) te groeien. Bij ons is er plaats en ruimte voor alle leeftijden.

profielfoto-Willy-de-Vries
profielfoto-Anneke-Leeuwestein
profielfoto-Leo-Leeuwestein

Copyright © 2016 Beth Refajah.

Alle rechten voorbehouden.